Решение за свикување на 31-та Седница на Советот на Општина Могила

решение за свикување на седница (10)

Претходно Решение за свикување на 30-та Седница на Советот на Општина Могила