Решение за свикување на 30-та Седница на Советот на Општина Могила

решение за свикување на седница (9)

Претходно Решение за свикување на 29-та Седница на Советот на Општина Могила