Решение за свикување на 29-та Седница на Советот на Општина Могила

решение за свикување на седница (8)

Претходно Формирани Комисии од членовите на Советот на Општина Могила