Регистар на услуги

Електронскиот регистар на услуги е база на сите административни постапки кои се во надлежност на општината. Регистарот содржи информации за потребните документи, административни такси и потребни обрасци за секоја административна постапка.