Распоред за тестирање на кандидатите за попишувачи и инструктори за пописен реон 20

Raspored_polaganje_11_03

Претходно Список со кандидати за попишувачи и инструктори во пописен реон 20-Битола