Проектна програма за изработка и одобрување на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ – (ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ) НА КП 226/4, КО МОГИЛА ВОН ГРАДЕЖЕН РЕОН

Сподели:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Информации

Седници на совет

Седници на совет 15.03.2023 (27-та седница на совет/3)

3 прегледи недела 19th март 2023, 22:41

Седници на совет 15.03.2023 (27-та седница на совет/2)

4 прегледи недела 19th март 2023, 22:36

Седници на совет 15.03.2023 (27-та седница на совет/1)

2 прегледи недела 19th март 2023, 20:12

Седници на совет 31.01.2023 (24-та седница на совет/1)

20 прегледи среда 1st февруари 2023, 18:05

Седници на совет 27.12.2022(23-та седница на совет/1)

39 прегледи среда 4th јануари 2023, 2:08

Општина Могила

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Општина Могила © 2023. Сите права се задржани. Дизајнирано од Optimus Solutions.