Потпишани договорите со 7-те стипендисти запишани во редовната студиска 2020/2021 од Општина Могила

https://www.facebook.com/gradonacalnikGulevska

Претходно Јавен конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори