Општина Могила објавува конкурс за доделување на стипендии на редовни студенти

КОНКУРС – студенти

Пријава од подносител

Претходно Јавен повик за волонтери во Општина Могила