Објава на интерен оглас во Општина Могила

Барање за објавување на интерен оглас (Преземи) пријава за интерен оглас 1-2021 (Преземи)

Претходно Соопштение за Јавна анкета и Јавна презентација