ДОПОЛНИТЕЛЕН ТРЕТ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ

https://popis2021.stat.gov.mk/konkursi/DopolnitelenKonkursZaPopisuvaci_3_mk.pdf

 

https://www.stat.gov.mk/popis/PrijavaPopis2021.aspx

 

 

Претходно Распоред за тестирање на кандидатите за попишувачи и инструктори за пописен реон 20