ЦОУ „Кочо Рацин“

ИНФОРМАЦИИ ЗА НАШЕТО УЧИЛИШТЕ Основното училиште „Кочо Рацин“ од Ивањевци општина Могила е основано во 1968 година. Во долгогодишната работа има постигнато многубројни резултати во воспитно – образовниот процес за што сведочат многубројните...

Прочитај повеќе