Се одржа 6-тата седница на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион

Се одржа 6-тата седница на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион. Се разгледуваа активностите за наредниот период, тековните проекти и можностите за идни аплицирања на проекти кои се од големо значење за сите 9 општини од регионот.