Седница на Совет бр.08/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 12.02.2018 година беше одржана осмата по ред Седница на Советот на Општина Могила.

dneven red 8