ПОКАНА ДО СИТЕ ГРАЃАНИ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Општина Могила и партнерите во проектот “Зголемен рурален економски развој во пограничниот регион со зајакнување на земјоделството преку користење на отпадна слама за производство на енергија“ STRAWPOWER Со задоволство Ве покануваат на Официјалната завршна конференција на проектот на ден 06.04.2017 (четврток) со почеток од 11 часот во просториите на Општина Могила

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ПРОЕКТОТ, 06.04.2017 ОПШТИНА МОГИЛА

АГЕНДА

11:00- Регистрација на учесници

11:30- Отварање на конференцијата:

Стево Пивковски, Градоначалник на Општина Могила

Самјуел Жбогар, Шеф на Делегацијата на Европската Унија

12:00- Резиме на активностите и резултатите од проектот:

Марија Димова, Менаџер на проектот

12:15- Посета на пилот инсталацијата

13:00- Коктел