Отврен повик – Министерство за економија

Отворени повици за кофинансирање на проекти за развој и поддршка на МСП и промоција на претприемништвото во Македонија, како и за кофинансирање на проекти за занаетчиски комори и еснафи за промоција на занаетчиството во Република Македонија.
Линкови за симнување на Барањата:

http://economy.gov.mk/doc/2078

http://economy.gov.mk/doc/2077

lo