Нови училишта во с.Долно Српци и с.Будаково Општина Могила

01

Во Општина Могила се гради новото ОУ„ Кочо Рацин“ во с.Долно Српци каде инвеститор е Министерството за образование и наука на Република Македонија каде на 1-ви септември ќе зазвони и првото училишно ѕвонче.

Паралелно на него благодарение на ТИКА (Турска Интернационална Агенција за Соработка и Развој) темелно ќе се изврши реконструкција на ОУ „Браќа Миладиновци“ во с.Будаково.