Контакт

email: mogilaop@t.mk

Адреса: Општина Могила
7216 с.Могила

тел: 047/296-466
факс: 047/296-360