Канализација

kanalizacija

06.09.2013 год. Граѓаните на општина Могила започнаа со приклучување кон канализационата мрежа која и официјално стартува со употреба.