Здравство

здравство

Распореденост на ординациите по општа медицина, број на вработени

Населено место Ординација по општа медицина Лекар Медицинска сестра Пунктови
Могила Д-р Зорица 1 1 1
Добрушево Д-р Гацовска 1 1 1
Дедебалци Д-р П. Талевски 1 1 1
Ивањевци МСРД 1 1 1
Д. Српци Д-р Зорица 1
Вкупно 4 4 5

Распореденост на Стоматолошките ординации, број на вработени

Населено место Стоматолошка ординација Лекар Медицинска сестра Пунктови
Могила Т. Дент 1 1 1
Добрушево Др. Лепадент 1 1 1
Дедебалци 1
Ивањевци Д-р. Димитар Наумовски 1 1 1
Вкупно 3 3 4

Распореденост на аптеки

Населено место Аптека Пунктови
Могила Стемафарм 1
Дедебалци Стемафарм 2 1
 Вкупно 2