Закон за слободен пристап на информации од јавен карактер

zakon_za_informacii